Flag Counter Mama Africa (Toubou women (Chad, Libya, Niger & Sudan))

Mama Africa

Toubou women (Chad, Libya, Niger & Sudan)

— 2 months ago with 932 notes
#toubou ethnic group  #chad  #libya  #niger  #sudan  #african women  #black women  #beautiesofafrique